Prezentare servicii

Senior Audit Services auditeaza situatiile financiare individuale si consolidate ale clientilor nostri in conformitate cu Standardele de Audit International si conform normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

 

Pot exista situatii in care clientii nostri din alte tari doresc ca situatiile financiare sa fie transpuse intr-un format familiar, conform princiipilor de contabilitate si audit din tarile respective. De aceea, Senior Audit Services vine in intampinarea acestora prin raportari financiare si transpuneri de situatii financiare, oferindu-le clarificari si informatii aditionale.

 

Din punctul de vedere al auditului intern, Senior Audit Services ofera solutii in scopul optimizarii raportarilor financiare si in vederea reducerii riscului de frauda.

 

Echipa noastra efectueaza verificari ale sistemelor de contabilitate, analize financiare, studii de tip Due Diligence (investigatii financiare) si ofera consultanta contabila.

 

Serviciile de audit oferite includ:

  • Audit intern
  • Audit financiar

Auditul intern are drept scop:

  • efectuarea verificarii activitatii organizatiei, mai precis respectarea politicilor, programelor si managementului, conform prevederilor legale;
  • evaluarea adecvarii controalelor financiare si nefinanciare dispuse de conducerea societatii, cat si in ce masura sunt aplicate, in scopul cresterii eficientei activitatii economice;
  • evaluarea adecvarii informatiilor financiare si nefinanciare furnizate conducerii entitatii economice, pentru cunoasterea realitatilor din organizatia respectiva;
  • protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere ale organizatiei si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si a pierderilor de orice fel.

Auditul financiar reprezinta activitatea efectuata in vederea exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare precum si servicii profesionale potrivit standardelor internationale de audit si altor reglementari adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

 

Activitatile specifice in procesul de audit financiar sunt urmatoarele:

  • evaluarea sistemului care inregistreaza si proceseaza tranzactiile firmei auditate;
  • evaluarea modului in care informatiile necesare realizarii situatiei financiare anuale pot fi furnizate;
  • evaluarea sistemului de control intern.